Leen De Vreese

E-mail
leen.devreese@ugent.be
Telefoon
09 264 39 69
Categorie
wetenschappelijk personeel
Opleidingsonderdelen
Metafysica

Entiteiten

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap

Functie
postdoct. wetenschappelijk medewerker
Adres
Blandijnberg 2
9000 Gent
Werkplaats
Blandijn, 2de verdieping lokaal 049
Telefoon
09 264 39 69
Telefoon Secretariaat
09 264 39 82

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.