Ann Van De Wiele

E-mail
ann.vandewiele@ugent.be
Telefoon
09 264 98 39
Categorie
administratief en technisch personeel

Entiteit

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Taalkunde

Functie
taalinstructeur
Adres
Sint-Pietersnieuwstraat 136
9000 Gent
Werkplaats
Veyrac, verdieping -1 lokaal 01.06
Telefoon
09 264 98 39
Telefoon Secretariaat
09 264 37 15
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.