Veerle Segers

E-mail
veerle.segers@ugent.be
Telefoon
09 264 63 28
09 264 63 22
Categorie
zelfstandig academisch personeel
onbezoldigd postdoctoraal medewerker
Opleidingsonderdelen
Biomechanica van de motorische vaardigheden

Entiteiten

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
Vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen

Functie
docent tenure track
postdoctoraal medewerker onbezoldigd
Adres
Watersportlaan 2
9000 Gent
Werkplaats
Telefoon
09 264 63 28
09 264 63 22

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.