Maarten Van Den Driessche

E-mail
maarten.vandendriessche@ugent.be
Telefoon
09 245 95 00
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Ontwerpend onderzoek
Ontwerptheorie
Theorie van architectuur en stedenbouw
Opleidingsonderdelen
Ontwerpleer 1
Ontwerpleer 2
Ontwerpleer, ontwerpmethodiek en ontwerpmiddelen: bijzondere vraagstukken 2
Vakdidactiek architectuur

Entiteit

Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep Architectuur en Stedenbouw

Functie
docent
Adres
Jozef Plateaustraat 22
9000 Gent
Telefoon
09 245 95 00
Telefoon Secretariaat
09 264 37 42
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.