Sylvie De Raedt

E-mail
sylvie.deraedt@ugent.be
Telefoon
09 264 68 48
Categorie
onbezoldigd postdoctoraal medewerker
Onderzoeksdisciplines
Fiscaal recht
Fundamentele rechten en vrijheden

Entiteit

Faculteit Recht en Criminologie
Vakgroep Metajuridica, Privaat- en Ondernemingsrecht

Functie
postdoctoraal medewerker onbezoldigd
Adres
Universiteitstraat 4
9000 Gent
Telefoon
09 264 68 48
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.