Sylvie De Raedt

E-mail
sylvie.deraedt@ugent.be
Telefoon
09 264 68 48
Categorie
onbezoldigd postdoctoraal medewerker
Onderzoeksdisciplines
Fiscaal recht
Fundamentele rechten en vrijheden

Entiteit

Faculteit Recht en Criminologie
Vakgroep Metajuridica, Privaat- en Ondernemingsrecht

Functie
postdoctoraal medewerker onbezoldigd
Adres
Universiteitstraat 4
9000 Gent
Telefoon
09 264 68 48

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.