Pieter Zwaenepoel

E-mail
pieter.zwaenepoel@ugent.be
Telefoon
09 264 58 70
Categorie
administratief en technisch personeel

Entiteit

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep Groene Chemie en Technologie

Functie
logistiek medew. wetensch. onderzoek
Adres
Coupure Links 653, geb. B
9000 Gent
Werkplaats
Blok B, 5de verdieping lokaal 038
Telefoon
09 264 58 70
Telefoon Secretariaat
09 264 59 50
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.