Entiteit

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Taalkunde

Functie
docent
Adres
Blandijnberg 2
9000 Gent
Werkplaats
Blandijn, 3de verdieping lokaal 003
Telefoon
09 264 36 47
Telefoon Secretariaat
09 264 37 15
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.