Ellen Simon

E-mail
ellen.simon@ugent.be
Telefoon
09 331 19 79
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Fonetiek en fonologie
Synchrone taalkunde
Contrastieve taalkunde
Opleidingsonderdelen
Dutch as a Foreign Language II: CEFR A2
Dutch: Intercultural Project

Entiteit

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Vertalen, tolken en communicatie

Functie
docent tenure track
Adres
Groot-Brittanniƫlaan 45, geb. B
9000 Gent
Spreekuren
ma 08.00 - 09.00
Telefoon
09 331 19 79
Telefoon Secretariaat
09 331 19 30
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.