Elvin Godefroidt

E-mail
elvin.godefroidt@ugent.be
Categorie
administratief en technisch personeel

Entiteit

Faculteit Diergeneeskunde
Vakgroep Inwendige Ziekten Grote Huisdieren

Functie
logistiek bediende
Adres
Salisburylaan 133, D4 ingang 7
9820 Merelbeke
Werkplaats
D4 - Klinieken, gelijkvloerse verdieping lokaal 218
Telefoon
09 264 75 90
Telefoon Secretariaat
09 264 76 07
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.