Frederik Gailly

E-mail
frederik.gailly@ugent.be
Telefoon
09 264 34 77
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Web- en informatiesystemen en hun management
Architecturen, methoden, technieken en werktuigen van web- en informatiesystemen en hun management
Workflow management
Opleidingsonderdelen
Bedrijfsprocesbeheer
Objectgeoriënteerd programmeren
Algoritmen en datastructuren
Inleiding tot het programmeren

Entiteit

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Vakgroep Beleidsinformatica en Operationeel Beheer

Functie
hoofddocent
Adres
Tweekerkenstraat 2
9000 Gent
Werkplaats
Hoveniersberg, 2de verdieping lokaal 007
Telefoon
09 264 34 77
Telefoon Secretariaat
09 264 35 17
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.