Frederik De Belie

E-mail
frederik.debelie@ugent.be
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Elektrische machines en transformatoren en aandrijftechniek
Controle
Energietechniek
Opleidingsonderdelen
ICT en mechatronica
Gestuurde elektrische aandrijvingen

Entiteit

Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep Elektrische Energie, Metalen, Mechanische Constructies en Systemen

Functie
docent tenure track
Adres
Technologiepark Zwijnaarde 131
9052 Zwijnaarde
Telefoon Secretariaat
09 264 34 18

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.