Els Van Damme

E-mail
elsjm.vandamme@ugent.be
Telefoon
09 264 60 86
Categorie
zelfstandig academisch personeel
lid Raad van Bestuur
Onderzoeksdisciplines
Biochemie van planten
Proteïnenchemie & enzymologie
Plantenbiotechnologie
Opleidingsonderdelen
Analytical Biochemistry
Biochemische analysetechnieken
Eiwitchemie

Entiteiten

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep Biotechnologie

Functie
gewoon hoogleraar
Adres
Coupure Links 653, geb. A
9000 Gent
Telefoon
09 264 60 86
Telefoon Secretariaat
09 264 59 68

Raad van Bestuur/Bestuurscollege

Functie
lid Raad van Bestuur
Adres
Sint-Pietersnieuwstraat 25, Rect.1
9000 Gent
Telefoon
09 264 60 86

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Facultaire Dienst Onderzoeksondersteuning FBW

Functie
diensthoofd
Adres
Coupure Links 653 geb. A
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 264 99 42

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.