Entiteiten

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Taalkunde

Functie
vakgroepvoorzitter
gewoon hoogleraar
Adres
Blandijnberg 2
9000 Gent
Telefoon
09 264 35 29
09 264 37 15
09 264 40 85
Telefoon Secretariaat
09 264 37 15
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.