Patricia Vanbrabandt

E-mail
patricia.vanbrabandt@ugent.be
Telefoon
09 264 83 70
Categorie
administratief en technisch personeel

Entiteit

Directie Onderwijsaangelegenheden
Afdeling Internationalisering

Team
IRO Student Support (ISS)
Functie
medewerker international support
Adres
Onderbergen 1
9000 Gent
Werkplaats
Het Pand, 1ste verdieping lokaal 029
Telefoon
09 264 83 70
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.