Mathieu Torck

E-mail
mathieu.torck@ugent.be
Categorie
wetenschappelijk personeel
administratief en technisch personeel
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer

Entiteiten

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Talen en Culturen

Functie
onderwijsbegeleider
postdoct. wetenschappelijk medewerker
Adres
Blandijnberg 2
9000 Gent
Telefoon
09 264 39 97
Telefoon Secretariaat
09 264 41 56
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.