Lennart Martens

E-mail
lennart.martens@ugent.be
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer
Opleidingsonderdelen
Biochemie II
Systeembiologie
Bio-informatica

Entiteit

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
Vakgroep Biomoleculaire Geneeskunde

Functie
hoogleraar
Adres
Technologiepark-Zwijnaarde 75, FSVMII
9052 Zwijnaarde
Telefoon
09 224 98 40
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.