Natasja Van den Vreken

E-mail
nastasja.vandenvreken@ugent.be
Telefoon
09 332 37 63
Categorie
administratief en technisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Anorganische synthese
Spectroscopische methodes
Poeders en keramische materialen

Entiteit

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
Vakgroep Structuur en Herstel van de Mens

Functie
laborant
Adres
C. Heymanslaan 10, ingang 36 - verdieping 4
9000 Gent
Telefoon
09 332 37 63

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.