Jan Van den Bulcke

E-mail
jan.vandenbulcke@ugent.be
Telefoon
09 264 61 25
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Bosbouw
Bio-imaging
Niet-destructieve testen

Entiteit

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep Omgeving

Functie
docent tenure track
Adres
Coupure Links 653, geb. A
9000 Gent
Werkplaats
Blok A, 2de verdieping lokaal 015
Telefoon
09 264 61 25
Telefoon Secretariaat
09 264 60 53

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.