Koen De Temmerman

E-mail
koen.detemmerman@ugent.be
Telefoon
09 264 95 83
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Letterkunde van de klassieke talen
Historische letterkunde
Retorica
Opleidingsonderdelen
Algemene literatuurwetenschap
Antieke retoriek
Masterproef
Masterproef I
Masterproef II

Entiteit

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Letterkunde

Functie
hoogleraar
Adres
Blandijnberg 2
9000 Gent
Telefoon
09 264 95 83
Telefoon Secretariaat
09 264 40 45
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.