Mieke Adriaens

E-mail
mieke.adriaens@ugent.be
Telefoon
09 264 48 26
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Analytische chemie
Spectroscopische methodes
Elektrochemische methodes
Opleidingsonderdelen
Analytische chemie
Analytische chemie
Elektrochemische analysemethoden
Oppervlakanalyse
Archeometrie
Elektrochemische en massaspectrometrische analysemethoden

Entiteiten

Faculteit Wetenschappen
Vakgroep Chemie

Functie
gewoon hoogleraar
Adres
Krijgslaan 281, S5
9000 Gent
Werkplaats
S12, 3de verdieping lokaal 016
Telefoon
09 264 48 26
Telefoon Secretariaat
09 264 44 21

Faculteit Wetenschappen
Faculteitsbibliotheek Wetenschappen

Functie
diensthoofd
Adres
Krijgslaan 281 S5
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 264 44 11

Faculteit Wetenschappen
Facultaire dienst Onderwijsondersteuning Wetenschappen

Functie
diensthoofd
Adres
Krijgslaan 281 S2
9000 Gent

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.