Roel Vaeyens

E-mail
roel.vaeyens@ugent.be
Categorie
gastprofessor
Onderzoeksdisciplines
Medische wetenschappen

Entiteit

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
Vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen

Functie
Onbezold. gastprof.
Adres
Watersportlaan 2
9000 Gent

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.