Pascal Mestdagh

E-mail
pascal.mestdagh@ugent.be
Categorie
administratief en technisch personeel
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer

Entiteit

Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen
Facultaire dienst Onderzoeksondersteuning Psychologie en Pedagogische wetenschappen

Functie
industrieel ingenieur
Adres
Henri Dunantlaan 2
9000 Gent
Werkplaats
Dunant 2 - Resto, 4de verdieping lokaal 004
Telefoon
09 264 91 30
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.