Peter Van Elsuwege

E-mail
peter.vanelsuwege@ugent.be
Telefoon
09 264 67 43
09 264 69 01
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Internationaal recht, europees recht en ontwikkelingsrecht
Opleidingsonderdelen
Inleiding tot het Europees en internationaal recht
Grondige studie: de autonome EU rechtsorde
Recht van de gedifferentieerde EU-integratie
Inleiding tot het EU-recht
Europees recht

Entiteit

Faculteit Recht en Criminologie
Vakgroep Europees, Publiek- en Internationaal Recht

Functie
hoofddocent
Adres
Universiteitstraat 4
9000 Gent
Telefoon
09 264 67 43
09 264 69 01
Telefoon Secretariaat
09 264 68 97
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.