Jan Orbie

E-mail
jan.orbie@ugent.be
Telefoon
09 264 91 58
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Internationale politieke economie
Ontwikkelingsstudies
Politiek van de europese unie
Opleidingsonderdelen
Europees extern beleid
Onderzoekspaper EU studies
Studietraject in het buitenland
Europese en regionale integratietheorieën
Thematische verdieping in de EU-politiek

Entiteit

Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen
Vakgroep Politieke Wetenschappen

Functie
hoofddocent
Adres
Universiteitstraat 8
9000 Gent
Telefoon
09 264 91 58
Telefoon Secretariaat
09 264 68 70
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.