Nele Noels

E-mail
nele.noels@ugent.be
Categorie
zelfstandig academisch personeel
doctorassistent
Onderzoeksdisciplines
Telecommunicatie en telemetrie

Entiteiten

Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking

Functie
docent
doctor-assistent
Adres
Sint-Pietersnieuwstraat 41
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 264 34 12

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.