Korneel Rabaey

E-mail
korneel.rabaey@ugent.be
Telefoon
09 264 59 76
09 264 59 89
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Bio-energieproductie
Bioprocestechnologie
Milieu(bio)technologie
Opleidingsonderdelen
Biotechnological Processes of Environmental Sanitation
Wastewater Treatment Technology
Milieutechnologie: water
Water Treatment
Renewable Resource Technology

Entiteit

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep Biotechnologie

Functie
hoogleraar
Adres
Coupure Links 653, geb. A
9000 Gent
Werkplaats
Blok A, gelijkvloerse verdieping lokaal 092
Telefoon
09 264 59 76
09 264 59 89
Telefoon Secretariaat
09 264 59 68

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.