Korneel Rabaey

E-mail
korneel.rabaey@ugent.be
Categorie
zelfstandig academisch personeel
administratief en technisch personeel
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer
Opleidingsonderdelen
Milieutechnologie: water
Water Treatment
Renewable Resource Technology

Entiteiten

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep Biotechnologie

Functie
hoogleraar
Adres
Coupure Links 653, geb. A
9000 Gent
Werkplaats
Blok A, gelijkvloerse verdieping lokaal 092
Telefoon
09 264 59 76
09 264 59 89
Telefoon Secretariaat
09 264 59 68

Directie Onderzoeksaangelegenheden
Afdeling UGent Tech Transfer

Functie
CTO CAPTURE
Adres
Technologiepark Zwijnaarde 126
9052 Zwijnaarde
Telefoon Secretariaat
09 264 99 97
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.