Sebastian Desmidt

E-mail
sebastian.desmidt@ugent.be
Telefoon
09 264 35 86
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Algemeen beheer, strategisch management, organisatietheorie, corporate governance
Publiek management, not for profit management
Opleidingsonderdelen
Algemeen beheer
Strategisch management
Inleiding bedrijfskunde en management
Strategisch management
Inleiding management

Entiteit

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Vakgroep Marketing, Innovatie en Organisatie

Functie
hoofddocent
Adres
Tweekerkenstraat 2
9000 Gent
Werkplaats
Hoveniersberg, 2de verdieping lokaal 024
Telefoon
09 264 35 86
Telefoon Secretariaat
09 264 34 96
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.