Rik Opsommer

E-mail
rik.opsommer@ugent.be
Telefoon
09 264 68 53
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Opleidingsonderdelen
Historisch publiekrecht

Entiteit

Faculteit Recht en Criminologie
Vakgroep Metajuridica, Privaat- en Ondernemingsrecht

Functie
hoogleraar
Adres
Universiteitstraat 4
9000 Gent
Telefoon
09 264 68 53
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.