Matthias D'hooghe

E-mail
matthias.dhooghe@ugent.be
Telefoon
09 264 93 94
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Medicinale en farmaceutische chemie
Organische synthese
Bio-organische chemie
Opleidingsonderdelen
Organische chemie: structuur
Organische chemie: reactiviteit

Entiteit

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep Groene Chemie en Technologie

Functie
hoofddocent
Adres
Coupure Links 653, geb. B
9000 Gent
Werkplaats
Blok B, 4de verdieping lokaal 003
Telefoon
09 264 93 94
Telefoon Secretariaat
0478 94 30 88

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.