Frederik Ronsse

E-mail
frederik.ronsse@ugent.be
Telefoon
09 264 62 00
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Bio-energieproductie
Ingenieurstechnieken: milieu en energie
Opleidingsonderdelen
Procestechniek
Milieutechnologie: bodem en afval
Thermochemische conversie van biomassa
Process Technology

Entiteit

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep Groene Chemie en Technologie

Functie
hoofddocent
Adres
Coupure Links 653, geb. A
9000 Gent
Werkplaats
Blok A, gelijkvloerse verdieping lokaal 021
Telefoon
09 264 62 00
Telefoon Secretariaat
09 264 59 50

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.