Antoinette Verhage

E-mail
antoinette.verhage@ugent.be
Telefoon
09 264 84 24
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Publieke en private vormen van politie
Modellen, processen en praktijken van opsporing van criminaliteit
Organisatie, management en beleid in de (publieke en private) politie
Opleidingsonderdelen
Stage
Deontologie en integriteitsbewaking
Politiële en gerechtelijke organisatie
Publieke politiestudies

Entiteit

Faculteit Recht en Criminologie
Vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht

Functie
docent tenure track
Adres
Universiteitstraat 4
9000 Gent
Werkplaats
Universiteitstraat - Oude School, 3de verdieping lokaal 020
Telefoon
09 264 84 24
Telefoon Secretariaat
09 264 69 30

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.