Isabel Roldàn-Ruiz

E-mail
isabel.roldanruiz@ugent.be
Telefoon
09 264 51 19
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Land- en tuinbouw
Plantaardige productie
Veredeling van planten en dieren
Opleidingsonderdelen
Moleculaire plantenveredeling

Entiteit

Faculteit Wetenschappen
Vakgroep Plantenbiotechnologie en Bio-informatica

Functie
docent
Adres
Technologiepark Zwijnaarde 71
9052 Zwijnaarde
Telefoon
09 264 51 19
Telefoon Secretariaat
09 264 51 19

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.