Tina Garré

E-mail
tina.garre@ugent.be
Telefoon
09 264 91 27
Categorie
administratief en technisch personeel
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer

Entiteit

Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen
Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek

Functie
secretaris
Adres
Henri Dunantlaan 2
9000 Gent
Werkplaats
Dunant 2 - Resto, 2de verdieping lokaal 085
Telefoon
09 264 91 27
Telefoon Secretariaat
09 264 91 27
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.