Lien Bertrem

E-mail
lien.bertrem@ugent.be
Categorie
administratief en technisch personeel

Entiteit

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Facultaire dienst Onderwijsondersteuning Bio-ingenieurswetenschappen

Functie
beleidsmedew. studentenadministratie
Adres
Coupure Links 653, geb. A
9000 Gent
Werkplaats
Blok A, 1ste verdieping lokaal 101
Telefoon
09 264 59 02
09 264 60 81
Telefoon Secretariaat
09 264 59 02
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.