Erik Paredis

E-mail
erik.paredis@ugent.be
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer
Opleidingsonderdelen
Politieke vraagstukken van duurzaamheid
Politieke vraagstukken van duurzaamheid

Entiteit

Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen
Vakgroep Politieke Wetenschappen

Functie
hoofddocent
Adres
Poel 16
9000 Gent
Telefoon
09 264 82 14
Telefoon Secretariaat
09 264 68 70
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.