Debby Van den Bergh

E-mail
debby.vandenbergh@ugent.be
Categorie
administratief en technisch personeel
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer

Entiteit

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Archeologie

Functie
administratief medewerker
Adres
Sint-Pietersnieuwstraat 35, UFO
9000 Gent
Werkplaats
Ufo, 1ste verdieping lokaal 014
Telefoon
09 331 01 58
Telefoon Secretariaat
09 331 01 57
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.