Roeljan Wiersema

E-mail
roeljan.wiersema@ugent.be
Telefoon
09 264 86 21
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Psychofysiologie
Ontwikkelingspsychopathologie
Klinische psychologie
Opleidingsonderdelen
Ontwikkelings- en gedragsstoornissen: psychologische interventies
Ontwikkelings- en gedragsstoornissen: psychologische diagnostiek

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.