Annemie Desoete

E-mail
annemie.desoete@ugent.be
Telefoon
09 264 86 26
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Psychologie
Pedagogiek
Medische wetenschappen
Opleidingsonderdelen
Leerstoornissen
Masterclass leerstoornissen
Stage
Leerstoornissen
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.