Erik Meers

E-mail
erik.meers@ugent.be
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer
Opleidingsonderdelen
Bioresource Recovery Processes and Engineering
Case Studies and Company Visits

Entiteit

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep Groene Chemie en Technologie

Functie
hoofddocent
Adres
Coupure Links 653, geb. B
9000 Gent
Telefoon
0478 78 60 98
Telefoon Secretariaat
0478 94 30 88
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.