Yvan Saeys

E-mail
yvan.saeys@ugent.be
Categorie
zelfstandig academisch personeel
wetenschappelijk personeel VIB
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer
Opleidingsonderdelen
Datamining
Artificiële intelligentie
Machine Learning
Big Data Science

Entiteiten

Faculteit Wetenschappen
Vakgroep Toegepaste Wiskunde, Informatica en Statistiek

Functie
hoofddocent
VIB PI/Expert
Adres
Krijgslaan 281, S9
9000 Gent
Telefoon
09 331 37 40
Telefoon Secretariaat
09 264 47 57
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.