Hilde Vernieuwe

E-mail
hilde.vernieuwe@ugent.be
Telefoon
09 243 24 52
09 264 62 17
Categorie
administratief en technisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Toegepaste biologische wetenschappen
Wiskundige modellering
Hydro(geo)logie - aardingenieurswetenschappen

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.