Maarten Van Dyck

E-mail
maarten.vandyck@ugent.be
Telefoon
09 264 40 27
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Wetenschapsgeschiedenis
Filosofie: systematisch
Filosofie van de wetenschappen
Opleidingsonderdelen
Grondige studie van vraagstukken in de kennisleer
Kennisleer II
Metafysica en natuurfilosofie
Wetenschapsgeschiedenis
History and Philosophy of Science
Filosofie en wetenschap

Entiteit

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap

Functie
hoofddocent
Adres
Blandijnberg 2
9000 Gent
Werkplaats
Blandijn, 2de verdieping lokaal 016
Telefoon
09 264 40 27
Telefoon Secretariaat
09 264 39 82

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.