Lieven Pauwels

E-mail
lieven.pauwels@ugent.be
Telefoon
09 264 68 37
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Theoretische perspectieven en paradigmata
Fenomeenanalyses inzake criminaliteit, daders en slachtoffers
Modellen, processen, praktijken en beleid inzake preventie van criminaliteit
Opleidingsonderdelen
Criminaliteitspreventie
Statistiek in de criminologie
MASTERPROEF
Etiologische criminologie
Kwantitatieve criminologische methoden en technieken

Entiteit

Faculteit Recht en Criminologie
Vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht

Functie
hoofddocent
Adres
Universiteitstraat 4
9000 Gent
Telefoon
09 264 68 37
Telefoon Secretariaat
09 264 69 30
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.