Gijs Du Laing

E-mail
gijs.dulaing@ugent.be
Telefoon
09 264 59 95
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Agrochemie
Milieu(bio)technologie
Milieuchemie
Opleidingsonderdelen
Instrumentele anorganische analyse
Advances & Trends in Environmental Technology
Sustainable Management of Resources in the Circular Economy

Entiteit

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep Groene Chemie en Technologie

Functie
hoofddocent
Adres
Coupure Links 653, geb. B
9000 Gent
Werkplaats
Blok B, 6de verdieping lokaal 019
Telefoon
09 264 59 95
Telefoon Secretariaat
0478 94 30 88

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.