Benny Malengier

E-mail
benny.malengier@ugent.be
Telefoon
09 264 54 07
Categorie
wetenschappelijk personeel
Onderzoeksdisciplines
Algoritmiek en computationele wiskunde
Wiskundige modellering
Multischaal modellering
Opleidingsonderdelen
Comfort of Textiles

Entiteit

Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde

Functie
postdoct. wetenschappelijk medewerker
Adres
Technologiepark Zwijnaarde 70A
9052 Zwijnaarde
Telefoon
09 264 54 07
Telefoon Secretariaat
09 264 58 30

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.