Eva Brems

E-mail
eva.brems@ugent.be
Telefoon
09 264 68 25
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Fundamentele rechten en vrijheden
Internationaal recht, europees recht en ontwikkelingsrecht
Rechtssociologie,
Opleidingsonderdelen
Recht en gender
Legal Clinic: mensenrechten
Grondige studie: mensenrechten

Entiteit

Faculteit Recht en Criminologie
Vakgroep Europees, Publiek- en Internationaal Recht

Functie
gewoon hoogleraar
Adres
Universiteitstraat 4
9000 Gent
Telefoon
09 264 68 25
Telefoon Secretariaat
09 264 68 97
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.