Entiteiten

Faculteit Wetenschappen
Vakgroep Toegepaste Wiskunde, Informatica en Statistiek

Functie
docent
postdoct. wetenschappelijk medewerker
Adres
Krijgslaan 281, S9
9000 Gent
Telefoon
09 264 47 72
Telefoon Secretariaat
09 264 47 57
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.