Tom De Medts

E-mail
tom.demedts@ugent.be
Telefoon
09 264 48 87
09 264 49 12
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Opleidingsonderdelen
Lineaire algebraïsche groepen
Computerproject wiskunde
Algebra I
Algebra II

Entiteiten

Faculteit Wetenschappen
Vakgroep Wiskunde: Algebra en Meetkunde

Functie
hoofddocent
vakgroepvoorzitter
Adres
Krijgslaan 281, S25
9000 Gent
Werkplaats
S25 - Leszaal - Kantoren, gelijkvloerse verdieping lokaal 002
Telefoon
09 264 48 87
09 264 49 12
Telefoon Secretariaat
09 264 49 12

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.