Gilles-Maurice de Schryver

E-mail
gillesmaurice.deschryver@ugent.be
Telefoon
09 264 37 31
09 264 41 31
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Taalkunde van de afrikaanse talen
Corpuslinguïstiek
Lexicologie en lexicografie
Opleidingsonderdelen
Taaldocumentatie en taalbeschrijving in Afrika
Bantu Corpus Linguistics and Lexicography
Master's Dissertation
Bachelorproef
Onderzoekstaak

Entiteit

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Talen en Culturen

Functie
hoofddocent
Adres
Blandijnberg 2
9000 Gent
Werkplaats
Blandijn, 4de verdieping lokaal 013
Telefoon
09 264 37 31
09 264 41 31
Telefoon Secretariaat
09 264 41 56

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.