Ben Derudder

E-mail
ben.derudder@ugent.be
Telefoon
09 264 45 56
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Stedelijke, rurale en regionale economie
Sociale geografie, sociologie van gemeenschappen en regio's, rurale en stedelijke sociologie en milieugebonden interacties
Stedelijk design en urbanisatie
Opleidingsonderdelen
Inleiding sociale en economische geografie
Fysisch milieu en ontwikkeling
Projectwerk stad, onderneming en mobiliteit
Actuele vraagstukken in de geografie en geomatica

Entiteit

Faculteit Wetenschappen
Vakgroep Geografie

Functie
hoofddocent
Adres
Krijgslaan 281, S8
9000 Gent
Telefoon
09 264 45 56
Telefoon Secretariaat
09 264 46 95

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.