Rino Morent

E-mail
rino.morent@ugent.be
Telefoon
09 264 42 57
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Fysica van plasmas
Andere gebieden van toegepaste en interdisciplinaire fysica
Oppervlakte engineering
Opleidingsonderdelen
Plasmatechnologie en fusietechnologie
Fysica 2

Entiteit

Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep Toegepaste Fysica

Functie
hoofddocent
Adres
Sint-Pietersnieuwstraat 41, B4
9000 Gent
Telefoon
09 264 42 57
Telefoon Secretariaat
09 264 38 29

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.